Ara 23, 2011 - Yargıtay Kararları    Yorum yok

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı İşçilik Alacaklarında İşletme Kredisi Faiz Hesabı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2009/29914 K. 2010/12046 T. 12.5.2010 •

TEMERRÜT FAİZİ ( Takip Dayanağı İlamda Alacağın Hakediş Tarihinden İtibaren En Yüksek İşletme Kredi Faizi Oranında Tahsile Hükmedildiği – Bankaların Fiilen Uyguladığı En Yüksek Faiz Oranı Temerrüt Faizi Olarak Hesaplanması Gerektiği ) •

FAİZİN HESAPLANMASI ( İlamdaki Hakkın Başlangıç Tarihi Belirlenerek Birer Yıllık Dönemler İtibariyle Tarafların Bildirdiği Bankaların Fiilen Uyguladığı En Yüksek Faiz Oranı Temerrüt Faizi Olarak Hesaplanması Gerektiği ) • BANKALARIN UYGULADIĞI FAİZ ORANI ( Takip Dayanağı İlamda Alacağın Hakediş Tarihinden İtibaren En Yüksek İşletme Kredi Faizi Oranında Tahsile Hükmedildiği – Bankaların Fiilen Uyguladığı En Yüksek Faiz Oranı Temerrüt Faizi Olarak Hesaplanması Gerektiği ) 3095/m. 1, 4 ÖZET : Takip dayanağı ilamda alacağın hakediş tarihinden itibaren en yüksek işletme kredi faizi oranında tahsile hükmedildiğine göre, ilamdaki hakkın başlangıç tarihi belirlenerek birer yıllık dönemler itibariyle, tarafların bildirdiği bankaların fiilen uyguladığı en yüksek faiz oranı temerrüt faizi olarak hesaplanmalıdır. DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Takip dayanağı iş mahkemesi ilamında, bakım tazminatı alacağının hakediş tarihinden itibaren en yüksek işletme kredisi faizi ile birlikte tahsiline hükmedilmiştir. Bu durumda tarafların bildirdiği işletme kredisi veren tüm bankalardan fiilen uygulanan en yüksek işletme kredisi faiz oranları belirlenerek, geciktirilen süreye ilişkin temerrüt faizi hesabı, Dairemizin Dokuzuncu Hukuk Dairesi içtihatları ile paralellik arzetmesi yönünden yeniden oluşturulan içtihadı gereği birer yıllık dönemler itibariyle yapılmalıdır. Bunun için ilamda belirlenen hakkın başlangıç tarihi belirlenerek birer yıllık devreler tespit edilmeli ve bu devrelerde işletme kredisi faizini fiilen uygulayan bankaların faiz oranları esas alınarak geçmiş günler faizi belirlenmelidir. Bu ilkelere aykırı şekilde, faiz oranlarının değiştiği tarihler esas alınarak ve alacaklının bildirdiği H… Bankasından dönem dönem fiilen uygulanan faiz oranları tespit edilmeden düzenlenen bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetsizdir. SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi. y

Yorum yaz!