Fotoğraf Amerikalı fotoğraf sanatçısı Lewis Wickes Hine’a aittir. Hine, sanayi işçileri ve göçmenlerle ilgili fotoğraflarıyla tanınır.Yaptığı bu işi zulme ve sömürüye karşı bir silah olarak gördü. Fotograflarında emeği ve işçileri överek onları dünyanın gerçek sahipleri olarak ölümsüzleştirdi.

İŞ KAZALARI KADER DEĞİL!!!

Kayıtlı istatistik verilere göre, 43 saniyede bir iş kazası olurken, her 110 dakikada bir ölümlü iş kazası yaşanmaktadır.

Türkiye, iş kazalarında dünyada üçüncü ve Avrupa’da  birinci!

Dünya Sağlık Örgütü’nün(WHO)  2009 yılına ait raporlarına göre, Türkiye’de yılda ortalama 170 bin iş kazasının meydana geldiği, iş kazalarında ölenlerin sayısının 1140, sakat kalanların 2850 kişi olduğu kayıt altına alınmış.

Kayıtdışı iş kazalarının daha çok yaşandığı ülkemizde,  iş kazalarının gerçek oranı korkutucu boyutlardadır.

Özellikle işgücü maliyetlerinin düşük olduğu bizim gibi ülkelerde, iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı oldukça yüksektir. Her yıl dünyada milyonlarca işçi iş kazaları nedeniyle ölmekte ve sakat kalmaktadır.

Türkiye’de sadece  Taş Kömürü Kurumuna bağlı maden ocaklarında 1955-2009 yılları arasında tam 2 bin 687 işçi ölürken, 326 bin 321 işçi de yaralandı. Tabii bunlar resmi rakamlar…. Bu iş kazalarının çok büyük bir kısmı ise gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki,  İş kazalarının yüzde 98’i önlenebilecek niteliktedir!!!

“Her şeyin başlangıcı küçüktür.” CİCERO

“Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir. “SHAKESPEARE